Nordisk arbeid

​Det nordiske klassifikasjonssenteret samarbeider aktivt med de fem nordiske helsemyndighetene og deres avdelinger/enheter for klassifikasjoner, standarder, statistikk og DRG/casemix.​​

​Det finnes også et kontinuerlig samarbeid med Nordisk medisinalstatistisk komité (NOMESKO) i København, og med Nordisk casemix-senter i Helsingfors. Martti Virtanen er leder for Casemix-senteret og var tidligere leder for det nordiske klassifikasjonssenteret da dette lå i Uppsala.