Nordclass

 
Nordisk senter for klassifikasjoner i helsetjenesten (Nordclass) ble opprettet i 1987 som et WHO Collaborating Centre for Den internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD). Senteret ble tidligere kalt «Nordiskt center för klassifikationer i hälso- och sjukvården» og før det «Nordiskt center för klassifikation av sjukdomar».