Spørsmål og svar

illustrasjonsbanner FRI

Hvem kan være med i FRI?

​Alle elever og lærere på ungdomsskolen kan være med. Lærer melder på hele klassen/gruppen.  

Hva koster det å være med i FRI-programmet?

​Programmet er gratis for alle norske skoler.

Er programmet lett å ta i bruk?

​Ja, programmet skal være selvforklarende og er tilpasset Kunnskapsløftet, LK06. FRI hjelper deg å nå målene i læreplanen. Det vil altså ikke komme i tillegg til vanlig undervisning, men i stedet for. Se vår FRI-guide (på forsiden) som enkelt viser deg hvordan du kan bruke programmet.

Hva skal jeg som lærer gjøre for å starte FRI i min klasse?

​Alt du trenger å gjøre er å melde på klassen/gruppen i programmet (på lærersidene). Dere er da påmeldt ut ungdomsskolen og får hvert år tilsendt materiell automatisk.
 

Hvordan melder jeg på klassen/ gruppen?

​Lærer melder på klassene på lærersiden ved hjelp av en kode. Koden er lik for alle på din skole, og sendes i posten til skolene flere ganger i året. Om du ikke har koden kan du få den ved å sende en e-post til FRI@helsedir.no
 

Jeg finner ikke koden, hva gjør jeg?

​Kode er sendt alle skoler i posten, og er den samme for alle på din skole. Du kan spørre en av de andre lærerne som er med i programmet eller du kan kontakte oss på FRI@helsedir.no
 

Hvilket materiell hører til FRI?

​En undervisningsperm med dvd (inneholder alle trinn). Dette får du tilsendt når du melder på klassen/gruppen. Klassegave, en liten oppmerksomhet til hver elev, samt foresattebrosjyre med kontrakt til hver elev får du tilsendt årlig. I tillegg har vi egne FRI-oppgaver for elevene. Disse fyller digitale mål i læreplanen.

Hva er www.FRIstedet.no?

​FRIstedet er et hjelpemiddel og en kunnskapsbase i forbindelse med undervisningsprogrammet FRI. Her kan en finne alt fra quiz og konkurranser til faglige oppdateringer. FRI-oppgavene er nettversjonen av leksjoner fra FRI-permen og er tilpasset elevene.
 

Hvor lang tid tar det fra klassen/gruppen meldes på, til materiellet mottas?

​Vanligvis tar det ca. 1-2 uker. Vi sender ut materiell hver mandag. For de som allerede er påmeldt fra tidligere år sender vi ut materiellet til skolestart.
 

Hva er forskjellen på Påmelding og kontrakter?

​Påmelding = å melde inn klassen i FRI
Kontrakter = røyk- og snusfri-kontrakter som elev og skriver under på med sine foresatte
 
Du bruker to forskjellige skjema på lærersidene.

Trinn 1 er å melde på klassen. Dette gjør du kun èn gang. Trinn 2 er å levere kontraktsliste for klassen. Det gjør du hvert år når elevene har levert kontraktene til deg.
Slik gjør du:
Lærer melder på klassen/gruppen i skjema på lærersidene. Dette gjør du kun en gang.
Deretter sender vi ut kontrakter per post.
De elevene som ønsker å inngå kontrakt tar denne med hjem for underskriving sammen med foresatte.
Elevene tar med seg underskrevet kontrakt tilbake til lærer.
Lærer fyller ut skjema for registrering av kontrakter på lærersidene.

Må alle elever som er påmeldt skrive under kontrakt?

​Underskriving av kontrakt er frivillig. Om en elev ikke underskriver dette året eller bryter kontrakten, får eleven en ny sjanse neste år. En må imidlertid skrive kontrakt for å få premie.
 

Når er fristen for påmelding til programmet?

​Siste frist er 1. desember hvert skoleår, men meld på klassen så snart som mulig.

Når er fristen for innlevering av kontrakter?

Vanligvis 1. februar hvert skoleår, men fristen kan variere. Følg med på forsiden av FRIstedet.no.

Hvordan leverer lærer kontrakter?

​Ved å fylle ut skjema på lærersiden. Det må gjøres av lærer hvert skoleår. Dette gjøres etter at elevene har returnert underskrevne kontrakter til deg.
Koden er den samme som du brukte da du meldte på klassen. Om du har mistet denne, spør en annen lærer eller kontakt oss på FRI@helsedir.no
 

Hvordan skjer premiering av elever som har skrevet kontrakt?

​Lærer må levere kontrakter elektronisk for klassen/gruppen innen fristen. Vi sender ut premiene i begynnelsen av juni hvert år til de som har levert kontrakt innen fristen. Lærer trekker vinner i klassen/gruppen, og bør derfor ta vare på navn på de som har skrevet kontrakt.

Mange skoler pleier å gjøre noe ekstra ut av denne premieringen, for eksempel lage et arrangement i gymsalen hvor rektor deler ut premiene. I bonusmateriellet i permen står det forslag til hvordan elevene for eksempel kan lage en pressemelding.
 

Hva er premien?

​Premien varierer fra år til år, og skal være en overraskelse til elevene.

Hva gjør jeg om den som vinner har brutt kontrakten?

​For å unngå at du trekker en vinner som har brutt kontrakten, er det lurt å gi elever muligheten til å trekke seg i forkant. De trenger ikke gjøre det i plenum i klassen, men si fra direkte til deg. Mange lærere har gitt tilbakemelding om gode erfaringer med dette.

Det å skrive under en kontrakt, innebærer en forpliktelse. Det betyr ikke at eleven ikke bør få premie ved brudd på kontrakt. Har eleven brutt kontrakten dette året er han/hun ute av trekningen, men det er mulig å skrive ny kontrakt neste skoleår.