Om FRI

overskriftsbanner om fri

FRI er et undervisningsprogram for ungdomsskolen. Omtrent 110 000 ungdommer deltar hvert år i FRI.

FRI er det største tobakksforebyggende programmet for ungdom som er satt i gang i Norge noen sinne.
 
FRI er tilpasset læreplanen og vektlegger spesielt sosial, muntlig og digital kompetanse. Hver leksjon dekker flere mål i læreplanen (LK06).
  • FRI har egne interaktive sider for elevene.
  • FRI er en ny versjon av den tidligere suksessen VÆR røykFRI, som er evaluert i flere runder med meget gode resultater.
  • FRI handler først og fremst om å forebygge tobakk, men også om å styrke ungdoms evne til å ta selvstendige valg på andre livsstilsområder.
  • FRI er et satsingsområde i nasjonale helseplaner.
  • FRI utgis av Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.
  • FRI anbefales av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.  
  • FRI bygger på sosial kognitiv læringsteori.
På lærersidene kan lærere melde på klassen/gruppen i programmet. Påloggingskode til egne sider for lærerne sendes i posten til alle skoler.  
 
Mangler du kode eller har du spørsmål, kontakt oss på FRI@helsedir.no