Norske ungdommer røyker minst i Europa

bilde av norsk ungdom

En ny europeisk undersøkelse bekrefter tall fra norske undersøkelser. 
​​​

​Norske ungdommer øyker minst, det har mange undersøkelser i Norge sagt noe om de senere årene. 

Det bekreftes nå av en ny europeisk undersøkelse som måler bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 15- 16 åringer. Undersøkelsen gjøres av European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

Fokhelseinstituttet sier
Forsker Elin Kristin Bye ved Folkehelseinstituttets avdeling for rusmiddelbruk viser til en generell nedgang i røyking blant hele befolkningen og flere antitobakk-kampanjer som grunnen til nedgangen.
– Det er ikke kult å røyke lenger. Ungdom har også fått et mye større fokus på kropp, helse og skoleprestasjoner, og det kan være noe av årsaken, sier hun til NRK.
I 1995 svarte rundt 30 prosent av ungdommene her i landet at de aldri før hadde røyket. 20 år senere hadde andelen økt til i underkant av 70 prosent. 

Snus
Bruken av snus har derimot økt.
– Vi ser at det har vært en kraftig økning i snusbruk, men vi ser også at den er på vei ned, også blant yngre, sier Bye.