Om snus

​Snus inneholder mer enn 2 500 kjemiske stoffer, deriblant nikotin og flere andre stoffer som kan være kreftfremkallende. ​​​​​​​​​​​​​

Det er nikotinet i tobakksprodukter som er sterkt avhengighetsskapende. Nikotinet i snus og skrå tas opp i blodet via munnslimhinnen, og fraktes deretter med blodet rundt i kroppen.
Snus gir en høyere konsentrasjon av nikotin i blodet enn røyking. Noe av grunnen er at man ofte har snus i munnen over lengre tid, og at størrelsen på prisen kan variere. En som bruker snus får derfor ofte i seg noe mer nikotin per dag enn en som røyker.