Kunnskapsbank

illustrasjon banner kunnskapsbank

Her får du vite litt mer om tobakks- og helserelaterte emner.​

Rundt halvparten av dem som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken.
  
Mange rammes av sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Mest kjent er kreftsykdommer, luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer.
Å slutte å røyke kan gi flere gode leveår med mindre sykdom og forbedret livskvalitet. Røykeslutt er gunstig uansett alder – men jo tidligere du slutter, jo større blir helsegevinstene.