FRI-nettverk

illustrasjon banner frinettverk

​Et FRI-nettverk er et nettverk av ressurspersoner som bidrar til økt gjennomføring av FRI-programmet.

Når et lokalt nettverk engasjerer seg, blir resultatet at flere skoler benytter FRI. Og det lønner seg!
 
Blant elever som deltar i FRI, er det omtrent halvparten så mange som røyker og snuser, sammenliknet med elever som gjennomfører annen type tobakksundervisning.
 
Fylkesmannen er sentral i tilrettelegging av arbeidet med FRI-nettverk.

 

Hvorfor arbeide for at skolene skal bruke FRI?

  • FRI er det mest veldokumenterte tobakksforebyggende tiltaket i Norge
  • FRI styrker unge i utviklingen til et fritt, selvstendig og ansvarlig menneske
  • FRI bidrar til gode holdninger og sosial mestring
  • FRI følger målene i Kunnskapsløftet og har spesielt fokus på sosial og digital kompetanse
  • FRI gir ungdom forståelse og evne til å ta riktige valg for egen helse