Skrekkabinett

​Er du klar for å se noen av konsekvensene ved å bruke tobakk?

Det du vil få se i Skrekkabinettet er ulike bilder og filmer som viser hvilke skader man kan få av å røyke. Dette kan være sterke bilder for enkelte. Trykk på bildet for å åpne Skrekkabinettet!